מוזיקה > שימוש ברשימות הפעלה > עריכה של רשימות הפעלה

Editing playlists (עריכה של רשימות הפעלה)

באפשרותך להוסיף רצועות או למחוק רצועות מרשימת הפעלה, או לסדר את הרצועות הקיימות ברשימת הפעלה.

הוספת רצועות לרשימת הפעלה

1.

בחר (Music) (מוזיקה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

2.

בחר את הרצועה שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Edit] [ערוך].
הרצועות ששמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה שנערכים מוצגים בצד ימין של המסך.

4.

באמצעות כפתור הכיוון שמאלה, בחר את הרצועה שברצונך להוסיף לרשימת ההפעלה מבין הרצועות השמורות באחסון המערכת.
הרצועה נוספת לרשימת ההפעלה. כשאתה מסיים להוסיף רצועות, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה.

מחיקת רצועות מרשימות הפעלה

1.

בחר (Music) (מוזיקה) > (Playlist) (רשימת הפעלה).

2.

בחר את הרצועה שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Edit] [ערוך].
הרצועות השמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה שנערכים מוצגים בצד ימין של המסך.

4.

בחר את הרצועה שברצונך למחוק מרשימת ההפעלה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור מרובע.
הרצועה נמחקת מרשימת ההפעלה. כשאתה מסיים למחוק רצועות, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה.

טיפים

  • גם אם רצועה מסוימת נמחקת מרשימת הפעלה, קובץ המוזיקה לא נמחק מאחסון המערכת.
  • אם רצועה מסוימת שנוספה לרשימת הפעלה נמחקת מאחסון המערכת, היא נמחקת באופן אוטומטי גם מרשימת ההפעלה.

ארגון מחדש של רצועות ברשימות הפעלה

1.

בחר (Music) (מוזיקה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

2.

בחר את הרצועה שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Edit] [ערוך].
הרצועות השמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה שנערכים מוצגים בצד ימין של המסך.

4.

בחר את הרצועה שברצונך לשנות את מיקומה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס.

5.

באמצעות הכפתורים למעלהלמטה, העבר את הרצועה למיקום הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס. הרצועה מועברת למיקום הרצוי. כשאתה מסיים לשנות את מיקומן של רצועות, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה.

מוזיקה > שימוש ברשימות הפעלה > עריכה של רשימות הפעלה