מוזיקה > סוגי הקבצים שניתן להפעיל

Types of files that can be played (סוגי הקבצים שניתן להפעיל)

ניתן להפעיל את סוגי הקבצים שלהלן תחת (Music) (מוזיקה).


טיפים

  • לא ניתן להפעיל קבצים מסוימים בשל סוג הנתונים.
  • קובצי מוזיקה מסוימים שמופצים דרך האינטרנט מאופיינים בהגבלות הפעלה. לקבלת פרטים, פנה לספק התוכן.
  • כדי להפעיל קבצים בתבנית ATRAC, עליך לעבור אל (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת), ולהגדיר את הערך [Enable ATRAC] [הפעלת ATRAC].
  • כדי להפעיל קבצים בתבנית WMA, עליך לעבור אל (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת), ולהגדיר את הערך [Enable WMA Playback] [הפעלת קובצי WMA].
  • לא ניתן להפעיל קבצים בתבנית WMA עם הגנה על זכויות יוצרים.
  • ניתן להפעיל קובצי MP3 Surround רק כאשר המערכת מוגדרת לפלט שמע בתבנית Linear PCM‏ (PCM לינארי).
  • בעת שימוש במתאם USB להפעלה של קובצי מוזיקה, ייתכן שתידרש להשתמש במתאם USB (לא כלול) שתומך בתכונות של הגנה על זכויות יוצרים (להפעלת קבצים עם הגנה על זכויות יוצרים).

מוזיקה > סוגי הקבצים שניתן להפעיל