מוזיקה > שינוי סמלים

Changing icons (שינוי סמלים)

שנה את הסמל (התמונה הממוזערת) המשויך לתיקייה או לקובץ שממורים באחסון המערכת. כשהתיקייה או הקובץ מסומנים, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Information] [מידע] בתפריט האפשרויות. בחר סמל, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


טיפים

  • אם אתה בוחר בתיקייה לביצוע פעולה זו, הסמלים של כל הקבצים שמצויים בתיקייה זו ישתנו גם הם.
  • אם תבחר באפשרות [Default Icon] [סמל ברירת המחדל], הסמל יתאפס לסמל ברירת המחדל.

מוזיקה > שינוי סמלים