מוזיקה > שימוש בלוח הבקרה הממוזער

Using the mini-size control panel (שימוש בלוח הבקרה הממוזער)

השתמש בלוח הבקרה הממוזער לביצוע פעולות שונות במהלך הפעלת מוזיקה.

1.

במהלך הפעלת מוזיקה, לחץ על כפתור PS.
מוצג תפריט XMB™‎.

2.

השתמש בכפתורי הכיוון לבחירת הסמל עבור תוכן המוזיקה שמופעל תחת (Music) (מוזיקה).
לוח הבקרה הממוזער מוצג.

(1)

סמל עבור תוכן המוזיקה שמופעל

(2)

סמל סטטוס

(3)

הזמן שחלף ברצועה / משך הזמן הכולל

(4)

סמלי לוח הבקרה

טיפים

  • הסמל עבור תוכן המוזיקה שמופעל מוצג ישירות תחת הסמל (Music) (מוזיקה).
  • ניתן להסתיר את לוח הבקרה הממוזער בלחיצה על הכפתור עיגול תוך כדי הפעלת מוזיקה.

Previous (הקודם)

חזור לתחילת הרצועה הנוכחית או הקודמת.

Next (הבא)

עבור לתחילת הרצועה הבאה.

Pause (השהיה)

השהה את ההפעלה.

Stop (עצירה)

עצור את ההפעלה והסתר את לוח הבקרה הממוזער.

Shuffle (סדר אקראי)

הפעל רצועות בסדר אקראי.

Repeat (חזרה)

הפעל רצועות באופן חוזר ונשנה (לופ). ניתן לבחור באחד משלושה מצבי חזרה (מוצגים להלן) בלחיצה על הכפתור איקס.

הפעל רצועה אחת באופן חוזר ונשנה (לופ).
הפעל את כל הרצועות באופן חוזר ונשנה (לופ).
No display (ללא תצוגה) נקה את ההפעלה החוזרת והפעל את כל הרצועות לפי הסדר.

Volume Control (שליטה בעוצמת הקול)

כוונן את עוצמת הקול של הפלט של רצועות שמופעלות תחת (Music) (מוזיקה). ניתן לבחור אחת מתוך תשע רמות.

טיפ

פלט השמע עשוי להתעוות אם עוצמת הקול גבוהה מדי. במקרה זה, הנמך את עוצמת הקול.

מוזיקה > שימוש בלוח הבקרה הממוזער