מוזיקה > שימוש ברשימות הפעלה > יצירה או הפעלה של רשימות הפעלה

Creating or playing playlists (יצירה או הפעלה של רשימות הפעלה)

באפשרותך לאסוף רצועות אהובות מבין כל הרצועות השמורות באחסון המערכת, ולסדר אותן מחדש בסדר הרצוי כדי ליצור ולהפעיל רשימות הפעלה.

1.

בחר (Music) (מוזיקה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

2.

בחר (Create New Playlist) (יצירה של רשימת הפעלה חדשה). פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך ליצירת רשימת ההפעלה.

3.

בחר את רשימת ההפעלה שיצרת, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

4.

בחר [Edit] [ערוך].
הרצועות השמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה מוצגים בצד ימין של המסך.

5.

בחר את הרצועה שברצונך להוסיף לרשימת ההפעלה.
הרצועה נוספת לרשימת ההפעלה. לאחר הוספת הרצועה, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה. ניתן להפעיל את רשימת ההפעלה שנוצרה תחת (Music) (מוזיקה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).


טיפ

ניתן להוסיף לרשימת הפעלה רק רצועות שנשמרו באחסון המערכת.

מוזיקה > שימוש ברשימות הפעלה > יצירה או הפעלה של רשימות הפעלה