רשת > הצגת מדריכים מקוונים

Viewing online manuals (הצגת מדריכים מקוונים)

הפעל את (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט) והצג את המדריך למשתמש עבור מערכת PS3™‎.

טיפ

ניתן להציג את המדריך למשתמש גם באמצעות דפדפן אינטרנט במחשב. מומלץ להשתמש ב-Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ואילך.

רשת > הצגת מדריכים מקוונים