תמונה > העתקה של קובצי תמונה

Copying image files (העתקה של קובצי תמונה)

יבא קובצי תמונה ששמורים במדיית אחסון לאחסון המערכת, או העתק קבצים שיובאו למדיית אחסון. בחר בקובץ שאותו ברצונך לייבא או להעתיק, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Copy] [העתקה] בתפריט האפשרויות. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


טיפים

  • קובצי תמונה שמועתקים למדיית אחסון נשמרים בתיקייה [PICTURE] [תמונה]. אם במדיית האחסון לא קיימת תיקייה בשם [PICTURE] [תמונה], היא תיווצר באופן אוטומטי.
  • בהתאם להתקן שבשימוש, ייתכן שלא ניתן יהיה להציג קבצים מועתקים מסוימים.
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.
  • הקפד שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.
  • במהלך הפעלת תוכן, לא ניתן להעתיק קובצי תמונה.*
  • כולל הפעלת תוכן באמצעות תכונות אחרות, למשל הפעלה של קובצי מוזיקה.

תמונה > העתקה של קובצי תמונה