תמונה > שימוש ברשימות הפעלה > עריכה של רשימות הפעלה

Editing playlists (עריכה של רשימות הפעלה)

באפשרותך להוסיף תמונות או למחוק תמונות מרשימת הפעלה, או לסדר את התמונות הקיימות ברשימת הפעלה.

הוספת תמונות לרשימת הפעלה

1.

בחר (Photo) (תמונה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

2.

בחר את הרצועה שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Edit] [ערוך].
התמונות ששמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה שנערכים מוצגים בצד ימין של המסך.

4.

לחץ על הכפתור שמאלה, ולאחר מכן בחר את התמונה שברצונך להוסיף לרשימת ההפעלה מבין התמונות השמורות באחסון המערכת.
התמונה נוספת לרשימת ההפעלה. כשאתה מסיים להוסיף תמונות, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה.

מחיקת תמונות מרשימות הפעלה

1.

בחר (Photo) (תמונה) > (Playlists) (רשימות הפעלה)

2.

בחר את הרצועה שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Edit] [ערוך].
התמונות השמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה שנערכים מוצגים בצד ימין של המסך.

4.

בחר את התמונה שברצונך למחוק מרשימת ההפעלה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור מרובע. התמונה נמחקת מרשימת ההפעלה. כשאתה מסיים למחוק תמונות, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה.

טיפים

  • גם אם תמונה מסוימת נמחקת מרשימת הפעלה, קובץ התמונה לא נמחק מאחסון המערכת.
  • אם תמונה מסוימת שנוספה לרשימת הפעלה נמחקת מאחסון המערכת, היא נמחקת באופן אוטומטי גם מרשימת ההפעלה.

ארגון מחדש של תמונות ברשימות הפעלה

1.

בחר (Photo) (תמונה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

2.

בחר את הרצועה שברצונך לערוך, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Edit] [ערוך].
התמונות השמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה שנערכים מוצגים בצד ימין של המסך.

4.

בחר את התמונה שברצונך לשנות את מיקומה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס.

5.

השתמש בכפתורים למעלהלמטה כדי להעביר את התמונה למיקום הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס. התמונה מועברת למיקום הרצוי. כשאתה לשנות את מיקומן של תמונות, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה.

תמונה > שימוש ברשימות הפעלה > עריכה של רשימות הפעלה