תמונה > שימוש ברשימות הפעלה > העתקת רשימות הפעלה למערכת PSP™‎

Copying playlists to a PSP™ system (העתקת רשימות הפעלה למערכת PSP™‎)

באפשרותך להעתיק תמונות כרשימות השמעה, ולאחר מכן להציג אותן במערכת PSP™‎.

1.

חבר את מערכת PSP™‎ למערכת PS3™‎ שלך באמצעות כבל USB.
כדי להעתיק קבצים למדיה מסוג Memory Stick™‎, הכנס את המדיה מסוג Memory Stick™‎ למערכת PSP™‎.

2.

במערכת PSP™‎, בחר (Settings) (הגדרות) > (USB Connection) (חיבור USB).

3.

במערכת PS3™‎, בחר (Photo) (תמונה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

4.

בחר את סמל רשימת ההפעלה שבה שברצונך להשתמש, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

5.

בחר [Copy] [העתקה].
בחר באפשרות ((PSP™ (PlayStation®Portable) או ((PSP™ (PlayStation®Portable) כיעד.


טיפים

  • כדי להשתמש בתכונה זו, על תוכנת המערכת של מערכת PSP™‎ להיות בגרסה 3.80 ואילך.
  • לא ניתן להעתיק רשימות הפעלה ממערכת PSP™‎ למערכת PS3™‎.

תמונה > שימוש ברשימות הפעלה > העתקת רשימות הפעלה למערכת PSP™‎