תמונה > סוגי הקבצים שניתן להציג

Types of files that can be displayed (סוגי הקבצים שניתן להציג)

ניתן להציג את סוגי הקבצים שלהלן תחת (Photo) (תמונה).


טיפ

לא ניתן להציג קבצים מסוימים בשל סוג הנתונים.

תמונה > סוגי הקבצים שניתן להציג