תמונה > שימוש בגלריית תמונות

Using Photo Gallery (שימוש בגלריית תמונות)

Photo Gallery (גלריית תמונות) היא יישום שמשפר את חוויית הצפייה בתמונות ששמורות במערכת PS3™‎. ניתן לקבץ תמונות במבחר דרכים שונות, כמו לפי תאריך ושעה, לפי אירוע או לפי מספר האנשים בתמונה. ניתן גם ליצור רשימת הפעלה של תמונות נבחרות ולבחור מסגרת תמונה עבור רשימת ההפעלה. לקבלת פרטים על אופן השימוש ב-Photo Gallery (גלריית תמונות), לחץ כאן.

Starting Photo Gallery (הפעלת גלריית תמונות)

כדי להשתמש ב-Photo Gallery (גלריית תמונות), ראשית עליך להוריד ולהתקין את היישום Photo Gallery (גלריית תמונות). להורדת היישום, בחר (Photo Gallery) (גלריית תמונות) תחת (Photo) (תמונה). פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת ההתקנה. היישום Photo Gallery (גלריית תמונות) יופעל באופן אוטומטי עם השלמת ההתקנה.

טיפ

להתקנת Photo Gallery (גלריית תמונות), נדרשים לפחות ‎110 MB פנויים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎.

Deleting Photo Gallery (מחיקת גלריית תמונות)

ניתן למחוק את היישום Photo Gallery (גלריית תמונות) מאחסון המערכת. בחר את (Photo Gallery) (גלריית תמונות) תחת (Photo) (תמונה), לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה] בתפריט האפשרויות.

טיפ

גם אם היישום נמחק, סמל (Photo Gallery) (גלריית תמונות) יישאר במסך XMB™‎. אם תבחר בסמל, היישום Photo Gallery (גלריית תמונות) יורד שוב.

תמונה > שימוש בגלריית תמונות