תמונה > שימוש ברשימות הפעלה > יצירה או הפעלה של רשימות הפעלה

Creating or playing playlists (יצירה או הפעלה של רשימות הפעלה)

באפשרותך לאסוף תמונות אהובות מבין כל התמונות השמורות באחסון המערכת, ולסדר אותן מחדש בסדר הרצוי כדי ליצור ולהפעיל רשימות הפעלה.

1.

בחר (Photo) (תמונה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).

2.

בחר (Create New Playlist) (יצירה של רשימת הפעלה חדשה). פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך ליצירת רשימת ההפעלה.

3.

בחר את רשימת ההפעלה שנוצרה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

4.

בחר [Edit] [ערוך].
התמונות השמורות באחסון המערכת מוצגות בצד שמאל של המסך, ופריטי רשימת ההפעלה מוצגים בצד ימין של המסך.

5.

בחר את התמונה שברצונך להוסיף לרשימת ההפעלה.
התמונה נוספת לרשימת ההפעלה. לאחר הוספת התמונה, לחץ על הכפתור עיגול לסיום העריכה. ניתן להפעיל את רשימת ההפעלה שנוצרה תחת (Photo) (תמונה) > (Playlists) (רשימות הפעלה).


טיפים

  • ניתן להוסיף לרשימת הפעלה רק קובצי תמונה שנשמרו באחסון המערכת.
  • ניתן להפעיל מצגת שקופיות או להדפיס תמונה במהלך עיון בתמונות ברשימת הפעלה. בחר תמונה ברשימת ההפעלה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש. בתפריט האפשרויות, בחר [Slideshow] [מצגת] או [Print] [הדפסה].

תמונה > שימוש ברשימות הפעלה > יצירה או הפעלה של רשימות הפעלה