רשת > סגירת החיבור של הפעלה מרחוק

Closing the remote play connection (סגירת החיבור של הפעלה מרחוק)

סיום הפעלה מרחוק במערכת PS Vita


סגירת החיבור של הפעלה מרחוק באמצעות כיבוי של מערכת PS3™‎‎

1.

הקש על המסך של מערכת PS Vita.

2.

הקש על (Power Off) (כיבוי).

3.

בחר [Turn Off System] [כיבוי המערכת] > [Yes] [כן].
מערכת PS3™‎ נכבית והחיבור להפעלה מרחוק נסגר.


סגירת החיבור של הפעלה מרחוק מבלי לכבות את מערכת PS3™‎‎

לחץ על כפתור PS במערכת PS Vita כדי לחזור אל מסך LiveArea™‎ עבור Remote Play (הפעלה מרחוק). לאחר 30 שניות, החיבור להפעלה מרחוק נסגר.

סיום הפעלה מרחוק במערכת PSP™‎


סגירת החיבור של הפעלה מרחוק באמצעות כיבוי של מערכת PS3™‎‎

לחץ על כפתור PS (כפתור HOME (בית)) במערכת PSP™‎, ולאחר מכן בחר [Quit Remote Play] [סיום הפעלה מרחוק] > [Quit and Turn Off the PS3™ System] [סיום וכיבוי של מערכת PS3™‎].


סגירת החיבור של הפעלה מרחוק מבלי לכבות את מערכת PS3™‎‎

לחץ על כפתור PS (כפתור HOME (בית)) במערכת PSP™‎, ולאחר מכן בחר [Quit Remote Play] [סיום הפעלה מרחוק] > [Quit Without Turning Off the PS3™ System] [סיום ללא כיבוי של מערכת PS3™‎].

טיפ

לקבלת פרטים על סיום של הפעלה מרחוק בעת שימוש בהתקן שאינו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, עיין בהוראות שסופקו עם ההתקן.

רשת > סגירת החיבור של הפעלה מרחוק