רשת > אודות הפעלה מרחוק

About remote play (אודות הפעלה מרחוק)

Remote play (הפעלה מרחוק) היא תכונה שמאפשרת הצגה של מסך מערכת PS3™‎ בהתקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, ומאפשרת לך לתפעל את המערכת מרחוק דרך רשת LAN אלחוטית.

טיפ

על מנת להשתמש בתכונת ההפעלה מרחוק עם מערכת PSP™‎, יש לעדכן את תוכנת המערכת של מערכת PSP™‎ לגרסה 3.72 ואילך.

פעולות שאפשר לבצע מהתקן שתומך בהפעלה מרחוק

התכונות העיקריות של מערכת PS3™‎ שניתן להשתמש בהן בהפעלה מרחוק משתנות בהתאם לסוג ההתקן שבשימוש. עם מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎, זמינות התכונות הבאות:


*1

בהפעלה מרחוק ניתן לשנות רק תכונות מוגבלות.

*2

לא ניתן להפעיל תקליטורי Blu-ray Disc ותקליטורי DVD. כמו כן, לא ניתן להפעיל קובצי וידאו שמוגנים בזכויות יוצרים.

*3

משחקים מסוימים תומכים בהפעלה מרחוק.

רשת > אודות הפעלה מרחוק