רשת > חיפוש באינטרנט

Searching the Internet (חיפוש באינטרנט)

באפשרותך לבצע חיפוש באינטרנט ממסך XMB™‎ באמצעות מילת מפתח או ביטוי.

1.

בחר (Internet Search) (חיפוש אינטרנט) תחת (Network) (רשת).
מוצגת המקלדת שעל המסך.

2.

הזן את מילת המפתח שבה ברצונך להשתמש לצורך החיפוש.
הזן את מילת המפתח, ולאחר מכן בחר באפשרות לאישור הטקסט. מוצג דף עם תוצאות החיפוש.

רשת > חיפוש באינטרנט