הגדרות > הגדרות מערכת > אודות PlayStation®3 (PS3™)‎

About PlayStation®3 (PS3™)‎ (אודות PlayStation®3 (PS3™)‎)

עיין במידע על זכויות יוצרים עבור תוכניות שנכללות בתוכנת מערכת PS3™‎.

הגדרות > הגדרות מערכת > אודות PlayStation®3 (PS3™)‎