הגדרות > הגדרות מערכת > תוכנית השירות לגיבוי

Backup Utility (תוכנית השירות לגיבוי)

גבה נתונים השמורים באחסון המערכת למדיית אחסון או להתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB, או שחזר נתונים שגובו בעבר.

Back Up (גיבוי) גבה נתונים מאחסון המערכת למדיית אחסון או להתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.
Restore (שחזור) שחזר לאחסון המערכת נתונים שגובו במדיית אחסון או בהתקן USB.
Delete Backup Data (מחיקת נתוני גיבוי) מחק נתונים שגובו במדיית אחסון או בהתקן אחסון בנפח גדול מסוג USB.

שים לב

לא ניתן לגבות מידע על פרסים באמצעות התכונה של כלי השירות לגיבוי. אם ברצונך לשמור מידע על פרסים, מומלץ שתיצור חשבון Sony Entertainment Network ותשמור את המידע בשרת. כדי לגבות מידע על פרסים בשרת PSNSM‎, בחר (PlayStation™Network)‏ > (Trophy Collection) (אוסף פרסים), לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Sync with Server] [סנכרן עם השרת] בתפריט האפשרויות.


טיפים

 • ניתן לגבות נתונים בהתקני Memory Stick™‎, כרטיסי SD Memory Card‏, CompactFlash®‎ והתקני אחסון בנפח גדול מסוג USB. נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎. לא ניתן להשתמש במדיית תקליטורים, למשל CD-R.
 • ניתן להשתמש גם בכונן קשיח מסוג USB לגיבוי נתונים, וכשכונן כזה מחובר, הוא יופיע תחת הסמל . עם זאת, יש לציין שחובה לפרמט את הכונן במערכת הקבצים FAT32 על מנת שמערכת PS3™‎ תזהה אותו.
 • הנתונים המגובים יישמרו בתיקייה [PS3‏] - [EXPORT] [ייצוא] - [BACKUP] [גיבוי]. התיקיות נוצרות באופן אוטומטי.
 • אם אתה משנה את שם התיקייה או הקובץ של נתונים שגובו, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותם.
 • אם לאחר גיבוי אתה מבצע פעולה כלשהי מהפעולות המפורטות להלן, ייתכן שקובצי וידאו המוגנים בזכויות יוצרים שנמצאים בנתוני הגיבוי לא ישוחזרו כהלכה.
 • - פרמוט של אחסון המערכת
 • - שחזור של מערכת PS3™‎
 • - העברה של סרטון וידאו המוגן בזכויות יוצרים
 • - הורדה של סרטון וידאו המוגן בזכויות יוצרים
 • - הפעלה ראשונה של סרטון וידאו המוגן בזכויות יוצרים שמאופיין בהגבלת זמן
 • אם אתה מגבה נתונים במערכת PS3™‎ ולאחר מכן מעביר את הנתונים למערכת PS3™‎ אחרת באמצעות תוכנית השירות להעברת נתונים, לא תוכל לשחזר נתונים שמורים שאסורים להעתקה וכלולים בנתוני הגיבוי באף מערכת.
 • ניתן לשחזר סוגים מסוימים של נתונים מגובים למערכת PS3™‎ אחרת. סוגי הנתונים שניתן לשחזר במערכת אחרת הם:
 • - נתונים שמורים מתוכנות בפורמט PlayStation®3‎‏ *1
 • - נתונים שמורים עבור משחקונים ("מיני משחקים")
 • - נתונים שמורים עבור תוכנות PSP™Game
 • - קובצי תמונה תחת (Photo) (תמונה)
 • - קובצי מוזיקה תחת (Music) (מוזיקה) *2
 • - קובצי וידאו תחת (Video) (וידאו) *2
 • - סימניות שנוספו תחת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט)
 • - מונחים שנוספו באמצעות (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) > [Add / Edit Term] [הוספה / עריכה של מונח], או מונחי טקסט חזוי ש"נלמדו" על-ידי המקלדת שעל המסך
 • *1  לא ניתן לשחזר נתונים המוגנים בזכויות יוצרים. כמו כן, ייתכן שבמשחקים מסוימים לא ניתן יהיה להשתמש בנתונים שמורים ששוחזרו.
  *2  לא כולל נתונים המוגנים בזכויות יוצרים.
 • במקרים מסוימים, ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתכונה Backup Utility (תוכנית השירות לגיבוי) כדי לגבות או לשחזר את המערכת כהלכה. מומלץ תמיד להעתיק או להעביר נתונים חשובים למדיית אחסון על מנת לגבות את הנתונים באופן עצמאי.

הגדרות > הגדרות מערכת > תוכנית השירות לגיבוי