הגדרות > הגדרות אביזרים > רישום של שלט רחוק BD

Register BD Remote Control (רישום של שלט רחוק BD)

רשום שלט רחוק BD.

1.

הכן את השלט רחוק BD.

2.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים).

3.

בחר [Register BD Remote Control] [רישום של שלט רחוק BD].

4.

פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לרישום השלט רחוק BD.
עם השלמת תהליך הרישום או השיוך, המערכת תקצה לשלט מספר בקר.

טיפים

  • ניתן לרשום רק שלט רחוק BD אחד בכל פעם. אם תרשום שלט רחוק BD נוסף, למעשה תחליף את המידע בהתקן הנוכחי שרשום.
  • לאחר רישום של המספר המרבי של בקרים אלחוטיים פעילים - שבעה - לא תוכל לרשום או להשתמש בשלט רחוק BD.
  • רישום של השלט רחוק BD במערכת PS3™‎ אחרת יגרום למחיקה של רישום ההתקן ממערכת PS3™‎ הראשונה.
  • לקבלת פרטים על שלט רחוק BD, עיין בהוראות שסופקו עם השלט.

הגדרות > הגדרות אביזרים > רישום של שלט רחוק BD