הגדרות > הגדרות וידאו

Video Settings (הגדרות וידאו)

כוונן את הגדרות ההפעלה עבור תקליטורי BD‏ (Blu-ray Disc‏), DVD או קובצי וידאו.

BD - Menu Language‏ (BD - שפת תפריט)

הגדר את שפת התפריט עבור תקליטורי BD.

BD - Audio Language‏ (BD - שפת שמע)

הגדר את שפת השמע עבור תקליטורי BD.

BD - Subtitle Language‏ (BD - שפת כתוביות)

הגדר את שפת הכתוביות עבור תקליטורי BD.

BD - Internet Connection‏ (BD - חיבור לאינטרנט)

בחר אם מערכת PS3™‎ שלך תתחבר לאינטרנט במהלך הפעלת תקליטורי BD או לא. הגדרה זו חלה רק על תקליטורי BD שתומכים ב-Profile 2.0 (BD-LIVE)‎.

Confirm (אישור) הגדר את המערכת לבקש אישור לפני ההתחברות לאינטרנט.
Allow (רשות) הגדר כדי לאפשר למערכת להתחבר לאינטרנט ללא אישור.

DVD - Menu Language‏ (DVD - שפת תפריט)

הגדר את שפת התפריט עבור תקליטורי DVD.

DVD - Audio Language‏ (DVD - שפת שמע)

הגדר את שפת השמע עבור תקליטורי DVD.

DVD - Subtitle Language‏ (DVD - שפת כתוביות)

הגדר את שפת הכתוביות עבור תקליטורי DVD.

Closed Captions (כתוביות לכבדי שמיעה)

הגדר אם להציג כתוביות לכבדי שמיעה או לא. הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות בצפון אמריקה.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להציג כתוביות לכבדי שמיעה
On (מופעל) הגדר כדי להציג כתוביות לכבדי שמיעה

טיפ

להצגת כתוביות לכבדי שמיעה, לחץ על הכפתור משולש תוך כדי הפעלה של התוכן תחת (Video) (וידאו) ובחר באפשרות [Subtitle Options] [כתוביות לכבדי שמיעה] בלוח הבקרה.

Closed Captions Settings (הגדרות כתוביות לכבדי שמיעה)

הגדר את האפשרות [Display Closed Captions as Specified by Content] [הצגת כתוביות לכבדי שמיעה בהתאם למצוין בתוכן] לערך [Off] [כבוי] לכוונן הגדרות מתקדמות עבור שיטת ההצגה. תכונה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות בצפון אמריקה.

BD / DVD - Cinema Conversion‏ (BD / DVD - המרת קולנוע)

הגדר את שיטת ההפעלה של תוכן וידאו שמוקלט בתבנית משולבת. תוכן וידאו יכול לכלול חומרי וידאו (תוכניות ושידורי ספורט בטלוויזיה), חומרים קולנועיים (סרטים) או חומרים מונפשים (סדרות מצוירות בטלוויזיה). הגדר את סוג תוכן הווידאו שיוצג. ברוב המקרים, הגדר לערך [Automatic] [אוטומטי].

Automatic (אוטומטי) הגדר כדי לזהות את ההבדל בין חומרי וידאו, חומרים קולנועיים וחומרים מונפשים באופן אוטומטי, וכדי לבחור את מצב ההמרה במתאים ביותר לכל סוג חומר.
Video (וידאו) תמיד הפעל חומרי וידאו במצב המרה.

הגדר אפשרות זו כאשר [אוטומטי] לא משפר את איכות התמונה.

DVD - Wide Display‏ (DVD - תצוגה רחבה)

הגדר את גודל התמונה על המסך לתוכני DVD. הגדרה זו פעילה רק כאשר סוג הטלוויזיה מוגדר ל-[4:3] תחת (Settings) (הגדרות) > (Display Settings) (הגדרות תצוגה) > [Video Output Settings] [הגדרות פלט וידאו].

Pan and Scan (תזוזה וסריקה) הגדר כדי להציג את התמונה כך שתמלא את מסך הטלוויזיה על-ידי חיתוך של חלקים למעלה, למטה, בצד שמאל או בצד ימין.
Letterbox (תבנית Letterbox) הגדר כדי להציג את התמונה ביחסי הגובה-רוחב המקוריים שלה, עם שוליים שחורים למעלה ולמטה.

BD / DVD - Upscaler‏ (BD / DVD - שיפור רזולוציה)

כוון את ההגדרות לפלט משופר בעת הפעלה של תוכן BD או DVD. שיפור רזולוציה הוא טכניקה שניתן להשתמש בה כדי לאפשר המרה של תוכן וידאו להצגה ברזולוציה גבוהה יותר מהרגיל. על-ידי הפעלה של אפשרות זו ניתן להציג תוכן וידאו ברזולוציה משופרת.

Off (כבוי) הגדר כדי להשבית את הצגת הפלט ברזולוציה משופרת.
Double Scale (שיפור בשני ממדים)*1 הגדר כדי לשפר את הרזולוציה ולהציג את התוכן עם שני ממדים אופקיים ואנכיים.
Normal (רגיל) הגדר כדי לשפר את הרזולוציה ולהציג את התוכן בגודל שתואם לגודל המסך.
Full Screen (מסך מלא)*2 הגדר כדי לשפר את הרזולוציה ולהציג במצב מסך מלא באמצעות מתיחה של התמונה.
*1

ניתן להשתמש באפשרות זו רק כאשר תוכן הווידאו שמופעל הוא ברזולוציית SD והגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ מוגדר ל-1080p או ל-1080i.

*2

יחסי הרוחב-גובה של תוכן הווידאו עשויים להשתנות עבור תכנים מסוימים.

טיפים

 • כדי להשתמש בתכונה זו, נדרשת טלוויזיה שתואמת לקלט ופלט באיכות HD שמחוברת באמצעות כבל HDMI או כבל AV קומפוננט. כמו כן, הגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ צריכה להיות מוגדרת ל-1080p, ל-1080i או ל-720p.
 • בעת הפעלה של תוכן DVD שמוגן בזכויות יוצרים, כמו סרטי DVD שנמכרים בחנויות, נדרש כבל HDMI לשיפור הרזולוציה של תוכן הווידאו.
 • תקליטורי Blu-ray Disc שמוקלטים בתבניות BDMV, כמו תוכנות וידאו מסוג Blu-ray שנמכרות בחנויות (BD-ROM), תמיד מופעלים במצב [Normal] [רגיל].
 • תמונות בתלת-ממד מוצגות ברזולוציה המקורית.
 • אם איכות התמונה נפגעת או שהתמונה לא נראית כהלכה לאחר שיפור הרזולוציה, הגדר אפשרות זו לערך [Off] [כבוי].

BD / DVD - Video Output Format (HDMI)‎ ‏(BD / DVD - תבנית פלט וידאו (HDMI))

הגדר את תבנית פלט הווידאו לשימוש בעת הפעלה של תוכן BD או DVD. הגדר אפשרות זו כאשר המערכת מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. כוונן את ההגדרות עבור הטלוויזיה שבשימוש כנדרש.

Automatic (אוטומטי) הגדר כדי לבחור באופן אוטומטי בתבנית פלט הווידאו המיטבית עבור הטלוויזיה שבשימוש.
RGB הגדר כדי להציג את התוכן ב-RGB.
Y  Pb / Cb  Pr / Cr הגדר כדי להציג את התוכן ב-Y  Pb / Cb  Pr / Cr.

1080p 24 Hz Output (HDMI)‎ (פלט 1080p 24 Hz‏ (HDMI))

הגדר אם להשתמש במצב פלט וידאו 1080p 24 Hz להצגת תוכן וידאו מסוג BD. הגדר אפשרות זו כאשר המערכת מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. כוונן את ההגדרות עבור הטלוויזיה שבשימוש כנדרש.

Automatic (אוטומטי) הגדר כדי להחליף את מצב פלט הווידאו באופן אוטומטי בהתאם לטלוויזיה שמחוברת.
Off (כבוי) הגדר כדי להציג את התוכן ברזולוציה המרבית שנבחרה בהגדרות פלט הווידאו של מערכת PS3™‎. (פלט הווידאו לא יוצג ב-1080p 24 Hz.)
On (מופעל) הגדר כדי להציג תוכן וידאו מסוג BD שהוקלט ב-1080p 24 Hz באופן ישיר ברזולוציה של 1080p 24 Hz.

טיפים

 • על הטלוויזיה או מגבר ה-AV (מקלט) לתמוך במצב וידאו 1080p 24 Hz. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם ההתקן.
 • גם תקליטור ה-Blu-ray Disc‏ (BD) שמופעל צריך לתמוך במצב וידאו 1080p 24 Hz. ברוב המקרים, וידאו מוקלט ברזולוציה של 1080p 24 Hz עבור תוכנות וידאו מסוג BD שנמכרות בחנויות, ו-"1080p" מוצג כמצב ההקלטה.
 • אם הגדרות פלט הווידאו לא תואמות לטלוויזיה שבשימוש, ייתכן שתוכן הווידאו לא יוצג על המסך אם הרזולוציה משתנה. עם זאת, ההגדרה תאופס באופן אוטומטי לרזולוציה המקורית לאחר פרק זמן לא ארוך. אם לא מוצג על המסך שום דבר במשך יותר מ-30 שניות, כבה את המערכת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
 • אם תוכן וידאו לא מוצג כהלכה בעת שימוש באפשרות [Automatic] [אוטומטי] או [On] [מופעל], הגדר אפשרות זו לערך [Off] [כבוי].

BD / DVD - Dynamic Range Control‏ (BD / DVD - בקרת טווח דינמי)

הפעל או השבת את התכונה של בקרת טווח דינמי של מערכת PS3™‎ בעת הפעלה של תקליטור BD או DVD שמכיל שמע שהוקלט בפורמט שמע Dolby‏ (Dolby Digital‏, Dolby Digital Plus ו-Dolby TrueHD). הגדרה זו נועדה לשימוש רק כאשר נבחרת תבנית שמע מסוג Linear PCM‏ (PCM לינארי) עבור תבנית פלט השמע.‎

Automatic (אוטומטי) הפעלה או כיבוי של התכונה באופן אוטומטי.
Off (כבוי) השבתה של בקרת הטווח הדינמי.
On (מופעל) הפעלה של בקרת הטווח הדינמי.

טיפים

 • בעת הפעלה של שמע באמצעות כבל HDMI, עליך לבחור באפשרות [Linear PCM‏] [PCM לינארי] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו) > [BD / DVD - Audio Output Format (HDMI)‎‏] [BD / DVD - תבנית פלט וידאו (HDMI)] על מנת להשתמש בתכונה זו.
 • בעת הפעלה של שמע באמצעות כבל דיגיטלי אופטי, עליך לבצע את הפעולות הבאות על מנת להשתמש בתכונה זו:
 • - להפעלת BD: בחר [Linear PCM‏] [PCM לינארי] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו) > [BD - Audio Output Format (Optical Digital)‎‏] [BD - תבנית פלט שמע (דיגיטלי אופטי)].
 • - להפעלת DVD: בחר [Dolby Digital 5.1 Ch.‎‏] תחת (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות שמע) > [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע] > [Optical Digital] [דיגיטלי אופטי].

BD / DVD - Audio Output Format (HDMI)‎ ‏(BD / DVD - תבנית פלט שמע (HDMI))

הגדר את תבנית פלט השמע לשימוש בעת הפעלה של תקליטור BD או DVD שמכיל שמע שהוקלט בפורמט Dolby Digital או DTS®‎. נעשה שימוש בהגדרה זו כאשר התקן פלט שמע מחובר למערכת באמצעות כבל HDMI.

Bitstream הגדר כדי להפיק שמע תוך כדי מתן עדיפות לאות הדיגיטלי המקורי.
Linear PCM‏ (PCM לינארי) הגדר כדי להפיק שמע על-ידי המרה של האות הדיגיטלי לתבנית Linear PCM‏ (PCM לינארי).

טיפ

אם נבחרת האפשרות [Bitstream], ייתכן שלא יופקו חלקים מסוימים של תוכן השמע.

BD - Audio Output Format (Optical Digital)‎‏ (BD - תבנית פלט שמע (דיגיטלי אופטי))

הגדר את תבנית פלט השמע לשימוש בעת הפעלה של תקליטור BD שמכיל שמע שהוקלט בפורמט Dolby Digital או DTS®‎. נעשה שימוש בהגדרה זו כאשר התקן פלט שמע מחובר למערכת באמצעות כבל דיגיטלי אופטי.

Bitstream (Direct)‎‏ (Bitstream (ישיר)) הגדר כדי להפיק שמע תוך כדי מתן עדיפות לאות הדיגיטלי המקורי.
Bitstream (Mix)‎‏ (Bitstream (שילוב)) הגדר כדי להפיק שמע ששולבו בו אפקטים קוליים כמו צלילי מקשים, ושהומר בהמשך לתבנית Bitstream.
Linear PCM‏ (PCM לינארי) הגדר כדי להפיק שמע על-ידי המרה של האות הדיגיטלי לתבנית Linear PCM‏ (PCM לינארי).

טיפים

 • אם נבחרת האפשרות [Bitstream (Direct)‎‏] [Bitstream (ישיר)], ייתכן שלא יופקו חלקים מסוימים של תוכן השמע.
 • אם נבחרת האפשרות [Bitstream (Mix)‎‏] [Bitstream (שילוב)], שמע יופק בתבנית Bitstream (Direct)‎‏ (Bitstream (שילוב)) בשעה שמוצג תוכן Blu-ray 3D™‎.

System Storage - Content Audio Language (אחסון המערכת - שפת השמע של תוכן)

הגדר את שפת השמע עבור תוכן ששמור באחסון המערכת.

טיפ

בהתאם לתוכן, ייתכן שלא תוכל לציין את שפת השמע.

System Storage - Content Subtitle Language (אחסון המערכת - שפת הכתוביות של תוכן)

הגדר את שפת הכתוביות עבור תוכן ששמור באחסון המערכת.

טיפ

בהתאם לתוכן, ייתכן שלא תוכל לציין את שפת הכתוביות.

Sequential Playback‏ (הפעלה ברצף)

הגדר את מערכת PS3™‎ להפעלה ברצף של תוכני וידאו מרובים השמורים באחסון המערכת או במדיית אחסון.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להפעיל תוכני וידאו ברצף.
On (מופעל) הגדר כדי להפעיל תוכני וידאו ברצף.

טיפ

תכונה זו אינה זמינה עבור סוגים מסוימים של תוכן וידאו, כמו תוכן שמאופיין בהגבלות של בקרת הורים או תוכן מושכר שמוגדרת עבורו תקופת הפעלה מוגבלת ושהורד מ-PlayStation®Store. מערכת PS3™‎ תדלג על סוגי תוכן אלה כדי להפעיל את סרטון הווידאו הבא ברצף.

‎50 Hz Video Output (פלט וידאו ב-‎50 Hz)

אפשרות זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות באירופה. הגדר אפשרות זו כאשר ברצונך להשתמש בפלט של ‎50 Hz עבור תוכן ברזולוציית HD שהוקלט ב-‎50 Hz. הגדרה זו חלה רק על תוכן וידאו ששמור באחסון המערכת או במדיית אחסון.

Automatic (אוטומטי) כוונן את שיטת ההפעלה לשימוש בתדר הפלט של PS3™‎‏ (‎59.94 Hz), ללא תלות בתדר שבו נעשה שימוש להקלטת התוכן.
‎50 Hz הפעל את תוכן הווידאו בתדר ‎50 Hz או ‎59.94 Hz בהתאם לתדר שבו נעשה שימוש להקלטת התוכן.

טיפ

כאשר אפשרות זו מוגדרת לערך [‎50 Hz], תצוגת המסך עשויה להבהב או להתעוות בכל פעם שהרזולוציה משתנה.

הגדרות > הגדרות וידאו