הגדרות > הגדרות מוזיקה > מיפוי סיביות

Bitmapping (מיפוי סיביות)

כוונן את ההגדרות עבור תוכן שמע. בחר הגדרות עבור רצועת המוזיקה שאתה משמיע, או בהתאם להעדפותיך.

Off (כבוי) השבת את מיפוי הסיביות.
Type 1 (סוג 1) השתמש בטכניקה שנקראת 'מיזוג טונים' למזעור תופעות הרעש או העיוות שנוצרות במהלך פלט שמע.
Type 2 (סוג 2) השתמש בטכניקה שנקראת 'גילוח רעש' למזעור תופעת הרעש שטווח הניתן לשמיעה.
Type 3 (סוג 3) השתמש בטכניקה שפותחה במיוחד עבור מערכת PS3™‎ לשיפור השמע.

טיפ

פונקציות אלה זמינות רק כאשר תוכן השמע מופק בתדר של‎88.2 kHz או ‎176.4 kHz. על התנאים הבאים להתקיים על מנת להפיק שמע בתדר ‎88.2 kHz או ‎176.4 kHz:

  • התקן השמע שבשימוש תומך בתדר דגימה של ‎88.2 kHz או ‎176.4 kHz.
  • האפשרות [Linear PCM 2 Ch. 88.2 kHz‏] [ערוץ 2 PCM לינארי ב-‎88.2 kHz] או [Linear PCM 2 Ch. 176.4 kHz] [ערוץ 2 PCM לינארי ב-‎176.4 kHz] נבחרת כאשר הערך [HDMI] או [Optical Digital] [דיגיטלי אופטי] מוגדר תחת (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות שמע) > [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע].
  • האפשרות [‎44.1 / 88.2 / 176.4 kHz] נבחרת תחת (Settings) (הגדרות) > (Music Settings) (הגדרות מוזיקה) > [Output Frequency] [תדר פלט].

הגדרות > הגדרות מוזיקה > מיפוי סיביות