הגדרות > הגדרות מוזיקה > ייבוא תקליטורי שמע

Audio CD Import (ייבוא תקליטורי שמע)

כוונן את ההגדרות עבור רכיב ה-Codec / קצב הסיביות שבו נעשה שימוש לייבוא (הקלטה) של תקליטורי שמע לאחסון המערכת.

Codec (רכיב Codec)

הגדר את תבנית הקובץ עבור נתוני המוזיקה שמוקלטים באחסון המערכת. בחר מבין AAC‏, MP3 ו-ATRAC.

טיפ

כדי להשתמש בקבצים בתבנית ATRAC, עבור אל (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת), והגדר את הערך [Enable ATRAC] [הפעלת ATRAC].

Bit Rate (קצב סיביות)

הגדר את יחס דחיסת הנתונים בעת הקלטה של תקליטורי שמע. ערכי קצב הנתונים שזמינים משתנים בהתאם להגדרת רכיב ה-Codec. ברוב המקרים, קצב סיביות גבוה יותר יפיק איכות שמע טובה יותר, אך גם גודל קובץ גדול יותר.

הגדרות > הגדרות מוזיקה > ייבוא תקליטורי שמע