הגדרות > הגדרות מערכת > ערכת תווים

Character Set (ערכת תווים)

הגדר את קוד התווים עבור הטקסט שנעשה בו שימוש בתגי ID3, בקובצי m3u ובסוגים נוספים של קבצים. על פי רוב אין צורך לשנות הגדרה זו.

For File Names (עבור שמות קבצים) הגדר את קוד התווים עבור הטקסט שנעשה בו שימוש בשמות קבצים של קובצי מוזיקה וסוגים נוספים של קבצים.
For Text in Files (עבור טקסט בקבצים) הגדר את קוד התווים עבור הטקסט שנעשה בו שימוש בקובצי m3u ובסוגים נוספים של קבצים.

הגדרות > הגדרות מערכת > ערכת תווים