הגדרות > הגדרות צ'אט > הפעלה של צ'אט קולי/וידאו צ'אט

Voice/Video Chat Start (הפעלה של צ'אט קולי/וידאו צ'אט)

הגדר את סוג התמונה שתוצג עם הפעלת צ'אט קולי / וידאו צ'אט תחת (Friends) (חברים).

Send Video (שליחת וידאו) הגדר כדי להציג על המסך של האדם השני בשיחה תמונה שצולמה באמצעות מצלמת USB (נמכרת בנפרד).
Send Avatar (שליחת דמות) הגדר כדי להציג על המסך של האדם השני בשיחה את הדמות שלך.

טיפים

  • דמות היא סמל שאפשר ליצור עבור כל חשבון. ניתן להגדיר את הדמות במהלך היצירה של חשבון Sony Entertainment Network.
  • לקבלת מידע על פריטי ציוד היקפי נתמכים ולקבלת הוראות שימוש, פנה למשווק שממנו רכשת את פריטי הציוד ההיקפי.

הגדרות > הגדרות צ'אט > הפעלה של צ'אט קולי/וידאו צ'אט