הגדרות > הגדרות מערכת > חיבור מערכת PS Vita דרך הרשת

Connect PS Vita System Using Network (חיבור מערכת PS Vita דרך הרשת)

הגדר אם להשתמש ברשת Wi-Fi לשידור נתונים באמצעות מערכת PS Vita. לקבלת פרטים, ראה (Content Manager) (מנהל התוכן) > [PS3™‎‏] > [Transferring data using Wi-Fi to and from a PS3™ system] [העברת נתונים דרך רשת Wi-Fi למערכת PS3™‎] במדריך למשתמש של מערכת PS Vita.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להשתמש ברשת Wi-Fi להעברת נתונים.
On (מופעל) הגדר כדי להשתמש ברשת Wi-Fi להעברת נתונים.

טיפים

  • הגדרה זו מוצגת לאחר התחברות אחת למערכת PS Vita באמצעות (Content Manager) (מנהל התוכן) במערכת PS Vita. הגדרת ברירת המחדל היא [On] [מופעל].
  • כדי להשתמש בתכונה זו, על תוכנת המערכת של מערכת PS Vita להיות בגרסה 3.00 ואילך.

הגדרות > הגדרות מערכת > חיבור מערכת PS Vita דרך הרשת