הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > הגדרות חיבור מותאמות אישית

Custom Connection Settings (הגדרות חיבור מותאמות אישית)

הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.


אם התקן כלשהו שתומך בהפעלה מרחוק רשום במערכת PS3™‎ שמצוידת בתכונה של רשת LAN אלחוטית, נוצר באופן אוטומטי חיבור רשת להפעלה מרחוק עם SSID ומפתח הצפנה (מפתח WPA) ספציפיים, עבור שתי המערכות, והמערכות יכולות לתקשר זו עם זו במצב תשתית. אם תבחר באפשרות [Custom Connection Settings] [הגדרות חיבור מותאמות אישית], תוכל לשנות באופן ידני את ה-SSID ואת מפתח ההצפנה שמוגדרים במערכת PS3™‎. על פי רוב אין צורך לכוונן הגדרות אלה.

SSID הגדר את ה-SSID.

באפשרותך להזין כל SSID שתרצה.
WLAN Security Setting (הגדרת האבטחה של רשת WLAN) הגדר את שיטת האבטחה.

באפשרותך לבחור רק באפשרות [WPA-PSK (AES)‎] עבור הגדרות ההפעלה מרחוק.
WPA Key (מפתח WPA) הגדר מפתח הצפנה.

באפשרותך להזין כל מפתח שתרצה. מפתח ההצפנה מוצג כסדרה של כוכביות. תזדקק למפתח שאתה מגדיר כאן אם תשנה את חיבור הרשת עבור ההתקן שתומך בהפעלה מרחוק. רשום לעצמך את המפתח, לשימוש בעתיד.

טיפ

אם ה-SSID ומפתחות ה-WPA של מערכת PS3™‎ משתנים, יש לשנות אותם לאותם ערכים גם עבור חיבור הרשת של ההתקן שתומך בהפעלה מרחוק. הקפד לרשום מחדש את ההתקן שתומך בהפעלה מרחוק לאחר שינוי ערכים אלה.

הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > הגדרות חיבור מותאמות אישית