הגדרות > הגדרות מוזיקה > מעבר בחפיפה הדרגתית

Crossfade Playback (מעבר בחפיפה הדרגתית)

כוונן את מרווח הזמן בין רצועות שחופפות זו לזו (הסיום של האחת מתעמעם בהדרגתיות בשעה שההתחלה של השנייה מתחיל בהדרגתיות) בעת הפעלה של מוזיקה.

Off (כבוי) רצועות לא מושמעות בחפיפה הדרגתית.
1-10 שניות הגדר כדי להפעיל רצועות עם חפיפה הדרגתית בפרק הזמן המוגדר.

טיפ

תכונה זו אינה זמינה עבור תקליטורי שמע ומדיה אחרת בדיסקים.

הגדרות > הגדרות מוזיקה > מעבר בחפיפה הדרגתית