הגדרות > הגדרות מערכת > שליטה ב-HDMI

Control for HDMI (שליטה ב-HDMI)

תכונה זו זמינה החל מסדרת CECH-2000 של מערכת PS3™‎.


באפשרותך להשתמש בשלט רחוק של טלוויזיית BRAVIA™‎ (מוצר של Sony Corporation) לתפעול של מערכת PS3™‎. הטלוויזיה צריכה לתמוך בפונקציה של BRAVIA™ Sync ומערכת PS3™‎ צריכה להיות מחוברת לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. כדי להפעיל תכונה זו, הגדר את האפשרות [Control for HDMI] [שליטה ב-HDMI] לערך [On] [מופעל].

Off (כבוי) השבת את התכונה Control for HDMI (שליטה ב-HDMI).
On (מופעל) הפעל את התכונה Control for HDMI (שליטה ב-HDMI).

הפונקציות העיקריות של טלוויזיית Bravia שניתן להשתמש בהן במערכת PS3™‎

One Touch Play (הפעלה בנגיעה אחת) הפעלה של מערכת PS3™‎ תפעיל גם את הטלוויזיה המחוברת, וקלט הווידאו של מערכת PS3™‎ ייבחר באופן אוטומטי.

הפונקציות העיקריות של  מערכת PS3™‎ שניתן להשתמש בהן בטלוויזיית Bravia‎

One Touch Play (הפעלה בנגיעה אחת) לחיצה על כפתור LINK (קישור) בשלט רחוק של הטלוויזיה ובחירה באפשרות [PS3™‎] בתפריט תגרום להפעלה של מערכת PS3™‎.
Operating the menu with the remote control (תפעול של התפריט באמצעות השלט רחוק) ניתן להשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה לתפעול תכונות מסוימות של מערכת PS3™‎.
Turning off connected devices at the same time (כיבוי ההתקנים המחוברים בו-זמנית) כיבוי של הטלוויזיה יגרום לכיבוי (כניסה למצב המתנה) של מערכת PS3™‎ המחוברת.

טיפים

  • תכונות BRAVIA™ Sync הזמינות משתנות בהתאם לטלוויזיה שנמצאת בשימוש. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.
  • גם כאשר נבחר הערך [On] [מופעל], ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה במקרים הבאים:
  • - בעת שימוש בתכונות מסוימות של מערכת PS3™‎, כמו הפעלת משחק או וידאו.
  • - כאשר מערכת PS3™‎ לא נבחרה כמקור הקלט של הטלוויזיה.
  • BRAVIA™ Sync‏ (Control for HDMI) (שליטה ב-HDMI) היא תכונה שמאפשרת יכולת הפעלה הדדית של התקנים מחוברים באמצעות מפרט CEC‏ (Consumer Electronics Control), שהוא חלק ממפרט HDMI. תכונה זו זמינה רק בהתקני Sony שתומכים ב-Control for HDMI (שליטה ב-HDMI). ייתכן שניתן יהיה לתפעל מוצרים שפותחו על-ידי חברות שתומכות במפרט CEC באמצעות Control for HDMI (שליטה ב-HDMI), אך לא ניתן להבטיח שכל התכונות תואמות למוצרים אלה.

הגדרות > הגדרות מערכת > שליטה ב-HDMI