הגדרות > הגדרות מערכת > מחיקת קובצי גיבוי של מערכת PS Vita

Delete PS Vita System's Backup Files (מחיקת קובצי גיבוי של מערכת PS Vita)

ניתן למחוק קובצי גיבוי של מערכת PS Vita שמנוהלים על-ידי משתמש מחובר.  לא ניתן לראות את התוכן של קובץ גיבוי של מערכת PS Vita דרך מערכת PS3™‎.

הגדרות > הגדרות מערכת > מחיקת קובצי גיבוי של מערכת PS Vita