הגדרות > הגדרות מערכת > מחיקה של מילון טקסט חזוי

Delete Predictive Text Dictionary (מחיקה של מילון טקסט חזוי)

מחק את המונחים שהמקלדת שעל המסך למדה.


טיפ

המקלדת שעל המסך של מערכת PS3™‎ שומרת באופן אוטומטי רשומות של מילים שנעשה בהן שימוש בהזנת טקסט. המילים שנשמרות מוצגות כאפשרויות להזנת טקסט חזוי בפעם הבאה שאתה מקליד אות אחת או מספר אותיות שמתאימות לתחילתה של מילה שמורה.

הגדרות > הגדרות מערכת > מחיקה של מילון טקסט חזוי