הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > רשימת התקנים רשומים

Registered Device List (רשימת התקנים רשומים)

הצג רשימה של התקנים רשומים.


טיפים

  • התקן שנרשם בעבר יופיע ברשימה גם אם הרישום (שיוך) שלו נוקה. עם זאת, לא ייעשה שימוש בהתקן שנוקה. כדי להשתמש בהתקן שהרשמתו נוקתה לצורך הפעלה מרחוק, יש לרשום אותו מחדש.
  • ניתן למחוק מהרשימה התקנים שכבר אינם נחוצים. בחר את תיבת הסימון של ההתקן שברצונך למחוק, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה].

הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > רשימת התקנים רשומים