הגדרות > הגדרות מוזיקה > מנרמל דינמי

Dynamic Normalizer (מנרמל דינמי)

כוונן את ההגדרה עבור עוצמת הקול בעת הפעלה של רצועות מוזיקה השמורות באחסון המערכת או במדיית אחסון. עוצמת הקול מתכווננת באופן אוטומטי לאותה רמה כאשר מופעלות רצועות מוזיקה בעלות רמות שונות של עוצמת קול.

Off (כבוי) הפונקציונליות של Dynamic Normalizer (מנרמל דינמי) מושבתת.
On (מופעל) הפונקציונליות של Dynamic Normalizer (מנרמל דינמי) מופעלת.

טיפ

לאפשרות זו אין כל השפעה בעת הפעלה של תקליטורי שמע ומדיית תקליטורים אחרת.

הגדרות > הגדרות מוזיקה > מנרמל דינמי