הגדרות > הגדרות מערכת > הפעלת קובצי WMA

Enable WMA Playback (הפעלת קובצי WMA)

כדי לאפשר הפעלה של נתוני מוזיקה בפורמט WMA, התחבר לאינטרנט ובצע הליך אימות.

הגדרות > הגדרות מערכת > הפעלת קובצי WMA