הגדרות > הגדרות מערכת > תוכנית השירות לפרמוט

Format Utility (תוכנית השירות לפרמוט)

פרמט (אתחל) התקני Memory Stick™‎‏, SD Memory Card‏, CompactFlash®‎ או את אחסון המערכת. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לביצוע הפעולה.


הערות

  • עם ביצוע פעולה זו, כל הנתונים שנמצאים במדיית האחסון או באחסון המערכת נמחקים. לא ניתן לשחזר את הנתונים, לכן יש להיזהר שלא למחוק בטעות נתונים חשובים. אובדן נתונים או נזק לנתונים הם באחריותו של המשתמש.
  • אין לכבות את מערכת PS3™‎ או להסיר את מדיית האחסון במהלך הפעולה. אם הפעולה מבוטלת לפני סיומה, עלול להיגרם נזק לתוכנת המערכת, וייתכן שיהיה צורך לתקן את המערכת או להחליף אותה.
  • במהלך הפרמוט של אחסון המערכת, כפתור ההפעלה שבחזית המערכת וכפתור PS בבקר האלחוטי אינם פעילים.
  • תוכנת המערכת לא נמחקת במהלך הפרמוט של אחסון המערכת.
  • הגדרות השמורות באחסון המערכת, כמו סימניות תחת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט), יימחקו.
  • ניתן לקצר את משך הפרמוט על-ידי בחירה באפשרות [Quick Format] [פרמוט מהיר] ברשימת השיטות לפרמוט אחסון המערכת.  מומלץ לבחור באפשרות [Full Format] [פרמוט מלא] בעת פרמוט של אחסון מערכת שמכיל נתונים חשובים או רגישים.
  • לא ניתן להשתמש בתכונה זו לפרמוט התקנים מסוג Memory Stick™‎‏, SD Memory Card או CompactFlash®‎ במערכות PS3™‎ שלא מצוידות בחריצי מדיה.

הגדרות > הגדרות מערכת > תוכנית השירות לפרמוט