הגדרות > הגדרות אביזרים > רישום מקלדת / עכבר

Register Keyboard / Mouse (רישום מקלדת / עכבר)

כוונן את ההגדרות עבור מקלדת או עכבר.

Keyboard Type (סוג מקלדת)

הגדר את סוג המקלדת שמחוברת למערכת באמצעות כבל USB או טכנולוגיית Bluetooth®‎.

Keyboard Entry Method (שיטת הזנה במקלדת)

הגדר את שיטת ההזנה של המקלדת שמחוברת למערכת באמצעות כבל USB או טכנולוגיית Bluetooth®‎. הגדרה זו זמינה רק במקרים הבאים:

Key Binding (קשירת מקשים)

כוונן את הקצאת המקשים עבור המקלדת. הגדרה זו זמינה רק כאשר שפת המקלדת מוגדרת ליפנית והאפשרות [Keyboard Type] [סוג מקלדת] מוגדר לערך [Japanese Keyboard] [מקלדת יפנית] או [English Keyboard (US Standard)‎] [מקלדת אנגלית (ארה"ב רגיל)].

Key Repeat Interval (מרווח זמן לחזרה על מקש)

הגדר את משך הזמן לחזרה על תו בעת לחיצה ממושכת על מקש במקלדת USB או במקלדת Bluetooth®‎.

Key Repeat Speed (מהירות חזרה על מקש)

הגדר את מהירות החזרה על תו בעת לחיצה ממושכת על מקש במקלדת USB או במקלדת Bluetooth®‎.

Mouse Type (סוג עכבר)

הגדר את סוג העכבר שמחובר באמצעות כבל USB או טכנולוגיית Bluetooth®‎. הגדר את הסוג על סמך היד שבה אתה משתמש לתפעול העכבר.

Pointer Speed (מהירות המצביע)

הגדר את מהירות התזוזה של מצביע העכבר.

הגדרות > הגדרות אביזרים > רישום מקלדת / עכבר