הגדרות > הגדרות אביזרים > כיול של בקר התנועה

Calibrate Motion Controller (כיול של בקר התנועה)

תכונה זו מכיילת את החיישן הפנימי של בקר התנועה. כייל את בקר התנועה בפעם הראשונה שאתה משתמש בו, או כאשר הוא לא שולט בתנועה שעל המסך בצורה מיטבית.

הגדרות > הגדרות אביזרים > כיול של בקר התנועה