הגדרות > הגדרות מדפסת

Printer Settings (הגדרות מדפסת)

כוונן את ההגדרות עבור מדפסת, או אשר את סטטוס המדפסת. באפשרותך להשתמש במדפסת שמחוברת למערכת PS3™‎ באמצעות כבל USB או דרך הרשת.

טיפים

  • המדפסות שבהן באפשרותך להשתמש משתנות בהתאם לארץ או לאזור. לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.
  • לא ניתן לחבר למערכת PS3™‎ מדפסות של חברת HP באמצעות חיבור USB.

Printer Manager (מנהל המדפסות)

אשר את סטטוס המדפסת שמחוברת למערכת PS3™‎.

Printer Selection (בחירת מדפסת)

בחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לבחירת המדפסת.

טיפ

אם אתה בוחר באפשרות [Other (Network Standard)‎] [אחר (תקן רשת)], מופיעה רשימה של כל המדפסות הזמינות ברשת של מערכת PS3™‎, ללא תלות במותג.

הגדרות > הגדרות מדפסת