הגדרות > הגדרות מערכת > שחזור הגדרות ברירת המחדל

Restore Default Settings (שחזור הגדרות ברירת המחדל)

שחזר את תוכנת המערכת להגדרות ברירת המחדל שלה. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לביצוע הפעולה.


לאחר השלמת הפעולה, מוצג מסך ההגדרה הראשונית. פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך לביצוע ההגדרה הראשונית של תוכנת המערכת.


הערות

 • כאשר אתה מבצע פעולה זו, תוכנת המערכת והמידע עבור המשתמש הנוכחי שמחובר משוחזרים להגדרות ברירת המחדל. יש לנקוט זהירות בביצוע פעולה זו, משום שלא ניתן לבטל שינויים בהגדרות. אובדן נתונים או נזק לנתונים הם באחריותו של המשתמש.
 • כאשר קיימים במערכת PS3™‎ מספר משתמשים, המידע שמנוהל על-ידי המשתמשים שאינם המשתמש הנוכחי שמחבור, לא משוחזר. מידע שעשוי להיות מנוהל על-ידי משתמשים אחרים ואינו ניתן לשחזור כולל:
 • - מזהה הכניסה והסיסמה ל-Sony Entertainment Network
 • - סימניות, היסטוריה והגדרות שנוספו תחת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט)
 • - מידע על התמונה שהוגדרה כטפט תחת (Photo) (תמונה)
 • - מונחים שנוספו באמצעות (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) > [Add / Edit Term] [הוספה / עריכה של מונח], או מונחי טקסט חזוי ש"נלמדו" על-ידי המקלדת שעל המסך
 • - הגדרות מקלדת או עכבר שהוגדרו תחת (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים)
 • - הגדרות של משנה הקול תחת (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים) > [Voice Changer] [משנה קול]
 • - הגדרות של ערכת נושא, צבעים, רקע וגופנים תחת (Settings) (הגדרות) > (Theme Settings) (הגדרות של ערכת הנושא)
 • אין לכבות את מערכת PS3™‎ במהלך הפעולה. אם הפעולה מבוטלת לפני סיומה, עלול להיגרם נזק לתוכנת המערכת, וייתכן שיהיה צורך לתקן את המערכת או להחליף אותה.
 • במהלך הפעולה, כפתור ההפעלה שבחזית המערכת וכפתור PS בבקר האלחוטי אינם פעילים.
 • לא ניתן להשתמש בתכונה זו לחזרה לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה.

הגדרות > הגדרות מערכת > שחזור הגדרות ברירת המחדל