הגדרות > הגדרות מערכת > שחזור של מערכת PS3™‎

Restore PS3™ System (שחזור של מערכת PS3™‎)

מחק את כל התוכן מאחסון המערכת ושחזר את תוכנת המערכת להגדרות ברירת המחדל. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לביצוע הפעולה.


לאחר השלמת הפעולה, מוצג מסך ההגדרה הראשונית. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


הערות

  • עם ביצוע פעולה זו, כל הנתונים שנמצאים באחסון המערכת נמחקים. כמו כן, תוכנת המערכת משוחזרת להגדרות ברירת המחדל שלה. היזהר שלא למחוק בטעות נתונים חשובים, משום שהשינויים אינם הפיכים. אובדן נתונים או נזק לנתונים הם באחריותו של המשתמש.
  • אין לכבות את מערכת PS3™‎ במהלך הפעולה. אם הפעולה מבוטלת לפני סיומה, עלול להיגרם נזק לתוכנת המערכת, וייתכן שיהיה צורך לתקן את המערכת או להחליף אותה.
  • במהלך הפעולה, כפתור ההפעלה שבחזית המערכת וכפתור PS בבקר האלחוטי אינם פעילים.
  • לא ניתן להשתמש בתכונה זו לחזרה לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה.
  • ניתן לקצר את משך הפרמוט על-ידי בחירה באפשרות [Quick Format] [פרמוט מהיר] ברשימת השיטות לפרמוט אחסון המערכת.  מומלץ לבחור באפשרות [Full Format] [פרמוט מלא] בעת פרמוט של אחסון מערכת שמכיל נתונים חשובים או רגישים.

הגדרות > הגדרות מערכת > שחזור של מערכת PS3™‎