הגדרות > הגדרות תצוגה > טווח RGB מלא (HDMI)

RGB Full Range (HDMI)‎ (טווח RGB מלא (HDMI))

כוונן את הגדרות הפלט עבור מכשירי טלוויזיה שתומכים בטווח RGB מלא. עבור אותו וידאו ב-RFB, טווח הצבעים שנקלט משתנה בהתאם לטלוויזיה שבשימוש. הגדרה זו נועדה לשימוש כאשר הטלוויזיה מחוברת למערכת PS3™‎ באמצעות כבל HDMI.

Limited (מוגבל) אות פלט RGB מופק בטווח שבין 16-235.
Full (מלא) אות פלט RGB מופק בטווח שבין 0-255.

טיפים

  • אם הצבע השחור מופיע לפעמים בצורה בוהקת ולפעמים בצורה חיוורת על המסך כשהאפשרות שנבחרה היא [Limited] [מוגבל], הגדר אפשרות זו לערך [Full] [מלא].
  • אם הצבע השחור מופיע על המסך בצורה עמומה כשהאפשרות שנבחרה היא [Full] [מלא], הגדר אפשרות זו לערך [Limited] [מוגבל].

הגדרות > הגדרות תצוגה > טווח RGB מלא (HDMI)