הגדרות > הגדרות תצוגה > Y Pb / Cb  Pr / Cr לבן במיוחד (HDMI)

Y Pb / Cb  Pr / Cr Super-White (HDMI)‎‏ (Y Pb / Cb  Pr / Cr לבן במיוחד (HDMI))

כוונן את הגדרות הפלט עבור מכשירי טלוויזיה שתומכים באותו קלט של Y Pb / Cb  Pr / Cr. ניתן להפיק אות לבן במיוחד בעת הפעלה של תקליטור מסוג DVD‏, BD או AVCHD. הגדרה זו נועדה לשימוש כאשר הטלוויזיה מחוברת למערכת PS3™‎ באמצעות כבל HDMI.

Off (כבוי) השבת את האפשרות של פלט לבן במיוחד.
On (מופעל) הפעל את האפשרות של פלט לבן במיוחד.

טיפים

  • אם איכות התמונה נפגעת או שהתמונה לא נראית כהלכה כאשר אפשרות זו מוגדרת לערך [On] [מופעל], הגדר אותה לערך [Off] [כבוי].
  • יש לבחור באפשרות [Automatic] [אוטומטי] או [Y Pb / Cb  Pr / Cr] ב-[BD / DVD - Video Output Format (HDMI)‎‏] [BD / DVD - תבנית פלט וידאו (HDMI)] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו). *
  • אם מוגדר הערך [Automatic] [אוטומטי], הטלוויזיה שבשימוש חייבת לתמוך באות קלט של Y Pb / Cb  Pr / Cr.

אודות x.v.Color / x.v.Colour

כאשר פונקציה זו מוגדרת לערך [On] [מופעל], ניתן להפעיל תוכן מקובצי וידאו בפורמט AVCHD שהוקלטו ב-x.v.Color / x.v.Colour עם סולם צבעים רחב.


x.v.Color / x.v.Colour הוא סימן מסחרי שהוצע על-ידי Sony כשם שישויך להתקנים שתומכים ב-"xvYCC", שהוא תקן בינלאומי למרחב הצבעים בתמונות נעות. אחד היתרונות של x.v.Color / x.v.Colour הוא שבאפשרותו לשעתק סולם צבעים רחב יותר מאשר התקן המקובל.

טיפים

  • נדרשת טלוויזיה שתואמת ל-x.v.Color / x.v.Colour ומחוברת באמצעות כבל HDMI
  • כדי להשתמש בהגדרה זו, נדרש תוכן מקובץ וידאו בפורמט AVCHD שהוקלט ב-x.v.Color / x.v.Colour.

הגדרות > הגדרות תצוגה > Y Pb / Cb  Pr / Cr לבן במיוחד (HDMI)