הגדרות > הגדרות מערכת > פרטי המערכת

System Information (פרטי המערכת)

הצג מידע על מערכת PS3™‎. באפשרותך לבדוק מידע כמו הגרסה של תוכנת המערכת, כתובת ה-IP הנוכחית, כתובת ה-MAC והקיבולת הפנויה באחסון המערכת.

טיפים

  • הקיבולת של אחסון המערכת מחושבת במתמטיקה עשרונית (1GB‏ = 1,000,000,000 בתים).  גרסאות תוכנת המערכת החל מ-1.10 מחשבות את הקיבולת באמצעות מתמטיקה בינארית (1GB‏ = 1,073,741,824 בתים), לכן הקיבולת והמקום הפנוי ייראו נמוכים יותר.  ההפרש בין הערכים המוצגים לא מעיד על הבדל במספר הבתים בפועל.
  • חלק מהקיבולת של מערכת האחסון שמור לשימוש מנהלתי של המערכת, תחזוקה ואפשרויות נוספות.  פעולות אלה עשויות להתבצע עם ההתקנה של תוכנת המערכת או תוכנות אחרות.  כתוצאה מכך, הזמינות של קיבולת אחסון המערכת עשויה להשתנות בהתאם למערכת, לגרסת תוכנת המערכת או לאפשרויות הזמינות, ואינה זמינה באופן אחר לשימושך.

הגדרות > הגדרות מערכת > פרטי המערכת