הגדרות > הגדרות של ערכת הנושא

Theme Settings (הגדרות של ערכת הנושא)

כוונן הגדרות להתאמה אישית של מסך XMB™‎ עבור פריטים כמו הרקע או הגופן להצגת טקסט על המסך.

Theme (ערכת נושא)

באפשרותך לכוונן הגדרות להתאמה אישית של עיצוב רכיבים כמו סמלים או הרקע שמוצגים במסך XMB™‎. ניתן לכוונן את ערכת הנושא באמצעות כל אחת מהשיטות שלהלן.

בחירה בערכת נושא מותקנת מראש

בחר ערכת נושא שמותקנת מראש במערכת PS3™‎.

הורדה של ערכת נושא למערכת PS3™‎

כאשר אתה מוריד ערכת נושא מ- (PlayStation®Store) או באמצעות (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט), היא תותקן במערכת PS3™‎ באופן אוטומטי עם השלמת ההורדה.

התקנה של ערכת נושא באמצעות תקליטור משחק או תוכנת וידאו מסוג Blu-ray Disc‏ (BD-ROM) הזמינה בחנויות

כדי להתקין קובץ של ערכת נושא שכלול בתקליטור מדיה, ולהשתמש בו, בחר בסמל תחת (Game) (משחק), ולאחר מכן בחר את קובץ ערכת הנושא שברצונך להתקין. ערכת הנושא תשמש כערכת הנושא של המערכת באופן אוטומטי לאחר השלמת ההתקנה.

יצירה או הורדה של ערכת נושא במחשב

כאשר אתה מוריד ערכת נושא מאתר אינטרנט כלשהו, או יוצר ערכת נושא באמצעות מחשב, צור תיקייה חדשה בשם [PS3] - [THEME] במדיית האחסון, ולאחר מכן אחסן בה את ערכת הנושא. יש לשמור ערכות נושא עם הסיומת [‎.P3T].

כדי להתקין את ערכת הנושא באחסון המערכת של מערכת PS3™‎, חבר את מדיית האחסון שמכילה את קובץ ערכת הנושא למערכת, ולאחר מכן בחר (Settings) (הגדרות) > (Theme Settings) (הגדרות של ערכת הנושא) > [Theme] [ערכת נושא] > [Install] [התקנה].

טיפים

  • סמל שאינו חלק מקובץ ערכת הנושא יוחלף בסמל אחר בקובץ ערכת הנושא, או יישאר כסמל ברירת המחדל של מסך XMB™‎.
  • אם קובץ ערכת נושא מכיל מספר רקעים, הרקע של ערכת הנושא ישתנה באופן אקראי.
  • זמינות תוכנות מחשב שמאפשרות לך ליצור קובצי ערכות נושא משלך לשימוש במערכת PS3™‎. (נדרשת גם תוכנה ליצירת רכיבים גרפיים, הזמינה בחנויות.) לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.
  • כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎, נדרש מתאם USB (לא כלול).
מחיקה של ערכות נושא

בחר את ערכת הנושא שברצונך למחוק, לחץ על הכפתור איקס, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה].

Color / Colour (צבע / צבע)

הגדר את צבע הרקע של מסך XMB™‎.

Original (מקורי) הגדר את צבע הרקע המקורי.
(דוגמת צבע) בחר צבע להגדרה כצבע הרקע.

Background (רקע)

הגדר את הרקע שנעשה בו שימוש בערכת הנושא או את התמונה שמשמשת כטפט תחת (Photo) (תמונה) בתור הרקע של מסך XMB™‎.

Brightness (בהירות) שנה את בהירות הרקע.
Original (מקורי) הגדר לערכת הנושא המקורית.
Classic (קלאסי) הגדר לערכת הנושא [Classic] [קלאסי].
(שם ערכת הנושא) הגדר כדי להשתמש ברקע עבור ערכת הנושא שהוגדרה תחת [Theme] [ערכת נושא].
Wallpaper (טפט) הגדר את התמונה שמשמשת כטפט תחת (Photo) (תמונה) עבור הרקע.

Font (גופן)

הגדר את סוג הגופן שייעשה בו שימוש במסך XMB™‎ או בהודעות תחת (Friends) (חברים). לא ניתן לבחור בהגדרה זו אם שפת המערכת מוגדרת לקוריאנית, סינית (תווים פשוטים) או סינית (תווים מסורתיים).

טיפ

הגופנים הזמינים לבחירה משתנים בהתאם לשפת המערכת שמוגדרת.

הגדרות > הגדרות של ערכת הנושא