הגדרות > הגדרות מערכת > תוכנית השירות להעברת נתונים

Data Transfer Utility (תוכנית השירות להעברת נתונים)

כעת באפשרותך להעביר (להעתיק או לשנות מיקום) נתונים השמורים באחסון המערכת של מערכת PS3™‎ אחת לאחסון המערכת של מערכת PS3™‎ אחרת, באמצעות כבל אתרנט.


הערות

  • כאשר אתה מבצע פעולה זו, כל הנתונים שמאוחסנים במערכת PS3™‎ שתקבל את הנתונים ("מערכת היעד") נמחקים.
  • לא ניתן לשחזר את נתונים שנמחקו, לכן יש להיזהר שלא למחוק בטעות נתונים חשובים. אובדן נתונים או נזק לנתונים הם באחריותו של המשתמש.
  • ייתכן שלא ניתן יהיה להעביר סוגים מסוימים של נתונים. לחץ כאן לקבלת פרטים.

הכנת המערכות להעברת נתונים

לפני שתתחיל בביצוע פעולה ההעברה של נתונים, עליך לבצע את השלבים שלהלן.

1.

עדכן את תוכנת המערכת בשתי מערכות PS3™‎ לגרסה העדכנית ביותר.

2.

הכן את מערכת PS3™‎ שתשלח את הנתונים ("מערכת המקור").
אם במערכת PS3™‎ שמשמשת כמערכת המקור קיימים מספר משתמשים, עליך לבצע את הפעולות שלהלן עבור כל אחד מהמשתמשים לפני תחילת התהליך של העברת נתונים.


שים לב

ההגבלות שלהלן חלות אם אתה מבצע את תהליך העברת הנתונים מבלי ליצור חשבון:

  • ייתכן שלא תוכל להשתמש בנתונים השמורים במערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת היעד.
  • ייתכן שלא תוכל עוד לצבור פרסים באמצעות הנתונים השמורים שהעברת.
  • מידע על פרסים לא מועבר.

העברת נתונים

כבה את שתי מערכות ה-PS3™‎, ולאחר מכן בצע את הפעולות שלהלן, לפי הסדר. אם הנתונים שהועברו הם נתוני משחק שמורים שחל עליהם איסור העתקה, או נתונים שמוגנים בזכויות יוצרים, הם יועברו למערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת היעד ויימחקו ממערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת המקור.

1.

באמצעות כבל אתרנט, צור חיבור ישיר בין שתי מערכות ה-PS3™‎.
באפשרותך להשתמש בכבל אתרנט ישר או בכבל אתרנט משולב.

2.

חבר את מערכות PS3™‎ למחברי קלט וידאו נפרדים בטלוויזיה.
לדוגמה, השתמש במחבר קלט HDMI ובמחבר קלט הווידאו שבטלוויזיה.

3.

הפעל את הטלוויזיה, ולאחר מכן הפעל את מערכות ה-PS3™‎.
השתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה להחלפת קלט הווידאו להצגת המסך של מערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת המקור.

4.

במערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת המקור, בחר (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) > [Data Transfer Utility] [תוכנית השירות להעברת נתונים].

5.

בחר [‎1.‎ Transfer data from this system to the other PS3™ system.‎‏] [1. העבר נתונים ממערכת זו למערכת PS3™‎ אחרת].

אם לא השלמת את שלבי ההכנה שפורטו לעיל, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך להשלמת שלבים אלה.

6.

כאשר מערכת PS3™‎ נמצאת במצב המתנה, כדי להתחיל בהעברה, השתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה להחלפת קלט הווידאו להצגת המסך של מערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת היעד.

7.

במערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת היעד, בחר (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) > [Data Transfer Utility] [תוכנית השירות להעברת נתונים].

8.

בחר [‎2.‎ Transfer data from the other PS3™ system to this system.‎‏] [2. העבר נתונים ממערכת PS3™‎ אחרת למערכת זו].

פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


טיפים

  • לאחר השלמת התהליך של העברת הנתונים, תוכל לכבות את מערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת המקור. הגדר את הטלוויזיה להציג את המסך של מערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת המקור, ולאחר מכן בחר (Users) (משתמשים) > (Turn Off System) (כיבוי המערכת).
  • אם במסגרת ההעברה הועברו נתונים שהורדו מ-PlayStation®Store, עליך להפעיל (לבצע אקטיבציה) את מערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת היעד על מנת שתוכל להשתמש בנתונים. היכנס למערכת PS3™‎ בתור המשתמש שהוא בעל התוכן, ולאחר מכן בחר (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות) > (System Activation) (אקטיבציה של המערכת) כדי לבצע אקטיבציה במערכת.

הגבלות תוכנית השירות להעברת נתונים

לא ניתן להשתמש בתוכנית השירות להעברת נתונים כדי להעביר סוגים מסוימים של נתונים, וקיימים סוגי נתונים שאמנם ניתן להעביר אותם, אך לא ניתן להפעיל אותם במערכת PS3™‎ המשמשת כמערכת היעד.
לקבלת המידע העדכני ביותר, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE. לא ניתן להעביר את סוגי הנתונים הבאים:עבור סוגי הנתונים הבאים, כדי להשתמש בנתונים, עליך לבצע כמה שלבים נוספים לאחר השלמת התהליך של העברת הנתונים:


*

מחסנית PlayStation מקורית


טיפ

ייתכן שכותרי תוכנה מסוימים לא יימכרו באזורים מסוימים.

הגדרות > הגדרות מערכת > תוכנית השירות להעברת נתונים