הגדרות > עדכון מערכת

System Update (עדכון מערכת)

עדכוני תוכנה עשויות לכלול תיקוני אבטחה, הגדרות ותכונות חדשות או מעודכנות ופריטים נוספים, שישנו את מערכת ההפעלה הנוכחית שלך. מומלץ תמיד לדאוג שהמערכת תשתמש בגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המערכת.

קיימות שתי דרכים לעדכון המערכת:

הערות

  • אין לכבות את המערכת או להסיר את מדיית האחסון במהלך העדכון. אם העדכון מבוטל לפני השלמתו, עלול להיגרם נזק לתוכנת המערכת, וייתכן שיהיה צורך לתקן את המערכת או להחליף אותה.
  • במהלך פעולת עדכון, כפתור ההפעלה שבחזית המערכת וכפתור PS בבקר האלחוטי אינם פעילים.
  • בהתאם לתוכן, ייתכן שלא תוכל להפעיל את התוכן מבלי ראשית לעדכן את תוכנת המערכת.

Update via Internet (עדכון דרך האינטרנט)

הורד את נתוני העדכון מהאינטרנט ישירות למערכת. מתבצעת הורדה אוטומטית של העדכון החדש ביותר.

1.

בחר (Settings) (הגדרות) > (System Update) (עדכון מערכת).

2.

בחר [Update via Internet] [עדכון דרך האינטרנט].
הורד את נתוני העדכון החדשים ביותר מהאינטרנט. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

Update via Storage Media (עדכון דרך מדיית אחסון)

השתמש בנתוני עדכון השמורים בתקליטור, ב-Memory Stick™‎ או במדיה אחרת. הורד את הנתונים המעודכנים מאתר אינטרנט באמצעות מחשב. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.

טיפים

  • נתוני עדכון עשויים להיכלל גם בתקליטורי משחק מסוימים, תוכנות וידאו הפורמט BD הזמינות בחנויות, וסוגים אחרים של מדיית תקליטורים. כאשר אתה מפעיל תקליטור שמכיל נתוני עדכון, מוצג מסך שמדריך אותך לאורך תהליך העדכון. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לביצוע העדכון.
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.

הגדרות > עדכון מערכת