שירותי טלוויזיה / וידאו > תכונות תחת הקטגוריה 'שירותי טלוויזיה / וידאו'

Features under the TV / Video Services category (תכונות תחת הקטגוריה 'שירותי טלוויזיה / וידאו')

באפשרותך להשתמש בשירותי צפייה בווידאו ובשירותי הזרמת וידאו תחת קטגוריה זו. יישומים או שירותים מסוימים עשויים לחייבת אותך להוריד ולהתקין יישום כלשהו על מנת להשתמש ביישום או בשירות.

טיפים

  • הסמלים המוצגים עשויים להשתנות בהתאם למדינה או לאזור שבהם מתקיים השימוש, ולזמינות השירותים והיישומים.
  • ייתכן שהקטגוריה (TV / Video Services) (שירותי טלוויזיה / וידאו) לא תוצג בתפריט XMB™‎ אם לא נעשה שימוש באף שירות מקטגוריה זו.
  • להצגת המידע העדכני ביותר, בדוק שמערכת PS3™‎ מחוברת לאינטרנט. לקבלת פרטים על הגדרות הרשת, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט] במדריך זה.

שירותי טלוויזיה / וידאו > תכונות תחת הקטגוריה 'שירותי טלוויזיה / וידאו'