משתמשים > מחיקת משתמשים

Deleting users (מחיקת משתמשים)

אם יש מספר משתמשים, באפשרותך למחוק משתמשים שאינם נחוצים עוד. היכנס בתור המשתמש שברצונך למחוק. בחר את הסמל שמייצג את המשתמש, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה] בתפריט האפשרויות. כשהמשתמש נמחק, סוגי הנתונים שלהלן שמאוחסנים באחסון המערכת ומנוהלים על-ידי המשתמש יימחקו גם הם.

לא ניתן למחוק תוכני דמו ותכנים אחרים שהורדו בחינם מ- (PlayStation®Store).


טיפ

ניתן למחוק רק את המשתמש הנוכחי.

משתמשים > מחיקת משתמשים