משתמשים > כניסה

Logging in (כניסה)

אם רשומים במערכת מספר משתמשים, יוצג מסך כניסה עם הפעלת המערכת. בחר את הסמל של המשתמש שבשמו ברצונך להיכנס.

טיפ

עם הכניסה למערכת, יופיע לצד הסמל.

הגדרת כניסה אוטומטית

אם רשומים במערכת מספר משתמשים, באפשרותך להגדיר את המשתמש שבשמו ברצונך להיכנס באופן אוטומטי עם הפעלת המערכת. לאחר הכניסה למערכת בתור משתמש ספציפי, בחר את הסמל של משתמש זה, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Automatic Login] [כניסה אוטומטית].

טיפ

רק משתמש אחד יכול להיכנס למערכת בכל זמן נתון. כשהמשתמש הנוכחי מתנתק מהמערכת, משתמש אחר יכול להיכנס.

משתמשים > כניסה