משתמשים > התנתקות

Logging out (התנתקות)

אם רשומים במערכת מספר משתמשים, המשתמש הנוכחי יכול להתנתק. בחר את הסמל של המשתמש הנוכחי, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

משתמשים > התנתקות