משתמשים > יצירת משתמשים חדשים

Creating new users (יצירת משתמשים חדשים)

כדי ליצור משתמשים חדשים, בחר (Create New User) (יצירת משתמש חדש) תחת (Users) (משתמשים), ולאחר מכן הזן שם משתמש.

טיפים

  • ניתן להזין בכל שם משתמש עד 16 תווים.
  • ניתן לשנות את השמות והסמלים של משתמשים תחת [Information] [מידע] בתפריט הפעולות.

משתמשים > יצירת משתמשים חדשים