וידאו > סוגי הקבצים שניתן להפעיל

Types of files that can be played (סוגי הקבצים שניתן להפעיל)

ניתן להפעיל את סוגי הקבצים שלהלן תחת (Video) (וידאו).


טיפים

  • בהתאם לסוג הנתונים, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל קבצים מסוימים או שאפשרויות מסוימות של לוח הבקרה לא יפעלו במהלך השימוש.
  • קובצי וידאו מסוימים שמופצים דרך האינטרנט מאופיינים בהגבלות הפעלה. לקבלת פרטים, פנה לספק התוכן.
  • כדי להפעיל קבצים בתבנית WMV, עליך לעבור אל (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת), ולהגדיר את הערך [Enable WMA Playback] [הפעלת קובצי WMA].
  • בעת שימוש במתאם USB להפעלה של קובצי וידאו, ייתכן שתידרש להשתמש במתאם USB (לא כלול) שתומך בתכונות של הגנה על זכויות יוצרים (להפעלת קבצים עם הגנה על זכויות יוצרים).
  • בעת שימוש במתאם USB להפעלה של קובצי וידאו בתבנית AVCHD ששמורים במדיה מסוג Memory Stick™‎, השתמש בהתקן שתומך בטכנולוגיית Hi-Speed USB‏ (USB 2.0).
  • לא ניתן להפעיל קבצים בתבנית WMV עם הגנה על זכויות יוצרים.

וידאו > סוגי הקבצים שניתן להפעיל